skip to Main Content

Privacybeleid; Auto inkoop Service; eenvoudig binnen 24 uur!

  Verkoop nu uw auto

  Vul hier uw kenteken in:

  Merk

  Model

  Vervaldatum APK


  Privacybeleid

   

  Privacybeleid

  In deze Privacy Verklaring informeer ik u over het privacybeleid, hoe ik uw persoonsgegevens verwerk en gebruik.

  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfsnaam: Auto Company Scheffer
  Eigenaar: D. Scheffer
  Adres: Stationsweg 6 , 3764 CJ Soest
  Telefoon: 085-76 00 144
  E-mail: autoinkoopcompany@gmail.com

  Mijn website adres is: https://www.autoinkoopservice.nl.nl

  Privacy Beleid

  Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ik bewaar en gebruik uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door mijn klanten worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door u aan mij worden verstrekt. Hierbij houd ik mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

  Persoonsgegevens die ik verwerk

  Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

  Deze website gebruikt geen tracking cookies, oftewel marketing cookies. Deze website gebruikt wel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zie verder bij de paragraaf over Google Analytics. Deze website maakt geen gebruik van functionele cookies .

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

  Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door u zelf aan mij zijn verstrekt.
  Deze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via autoinkoopcompany@gmail.com, dan zal ik deze informatie verwijderen.

  Ingesloten inhoud van andere websites

  Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

  Deze externe websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

  Waarom ik uw gegevens nodig heb

  Ik verwerk uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  Het communiceren over (een) offerte(s) of bod dat u heeft aangevraagd, over vragen die u ons stuurt, over afspraken die we maken, of over werkzaamheden die ik uitvoer volgens uw opdracht.

  Hoe lang uw gegevens bewaard worden

  Ik zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang wettelijk verplicht is. De bewaartermijn loopt dus af op het moment dat duidelijk is dat u geen gebruik zult maken van de ontvangen offerte of het ontvangen bod, of op het moment dat de opdracht voltooid is, of op het moment dat u de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer tussen u/uw bedrijf en mij/mijn bedrijf beëindigt. Data van klanten worden zolang bewaard als wettelijk verplicht is (denk aan boekhouding en belastingdienst).

  Gegevens delen met anderen

  Ik verstrek uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Services voor webanalyse

  Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor mijn bezoekers, probeert de website continu te meten – m.b.v. Google Analytics – hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruikt de website analytische cookies. Van de informatie die ik zo verzamel worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven mij inzicht in hoe vaak de website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor ben ik in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages worden niet naar personen herleid. Deze data over bezoekers zijn niet-persoonlijk. Er worden geen user-id’s gebruikt of opgeslagen. De data worden geanonimiseerd voor de analytics rapporten.

  Ik heb met Google een bewerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot Google Analytics. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers. Ik heb ervoor gekozen IP-adressen door Google te laten anonimiseren door het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, zodat het volledige IP-adres nooit op de harde schijf opgeslagen wordt.

  Ik heb het delen van gegevens volledig uitgezet in Google Analytics. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analyticscookies.

  Deze website gebruikt geen andere services voor webanalyse.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gegevens die ik van u kan hebben zijn voor- en achternaam, e-mail adres, telefoonnummer, en gegevens over uw auto, wanneer u gebruik hebt gemaakt van het contactformulier. Andere/overige gegevens kunnen door u zijn verstrekt in andere communicatie (telefonisch, chat, e-mail, bij een afspraak, om een auto te zien of op te halen). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar autoinkoopcompany@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiliging

  Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via autoinkoopcompany@gmail.com.

  Wat er wordt gedaan om datalekken te voorkomen:
  1. Ik leef het privacybeleid na zoals beschreven op deze pagina.
  2. Deze website maakt gebruik van versleuteling (encryptie). Versleuteling zorgt ervoor dat privacygevoelige informatie onleesbaar gemaakt wordt voor derden. Dit is te zien aan ‘https’ in de adresbalk en het groene slotje ernaast.
  3. De website wordt beschermd tegen ongeoorloofd inloggen, hacking en brute force attacks, onder andere met een firewall. De website software wordt regelmatig geupdate naar de nieuwste versie.

  Wijzigingen

  Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018.

   

   Wilt u gebeld worden?

   Vul uw gegevens in en wij bellen u binnen 24 uur

   logos
   Back To Top